AGENDA

Zaterdag 5 september gaan we maaien en hooien bij het Voorland Stichtse brug aan het Gooimeer. Het is goed te zien dat door het werk van vorig jaar de bijzondere soorten van dit unieke grasland hun plek weer kunnen vinden.

In verband met de Corona-regels is het nodig je AAN TE MELDEN Neem een eigen beker/soepkom, lepel en brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

LEES MEER  

BERICHTEN UIT HET VELD

– Zwarte specht in het Spanderswoud 3 –

Dit is het slot van mijn observaties van de Zwarte specht. Na 5 mei bleek het nest door de ouders te zijn verlaten. Waarschijnlijk zijn de pasgeboren jongen door een Eekhoorn buitgemaakt.
LEES MEER  

WERKDAGVERSLAGEN

Extra werkdag 26 januari:
Wilgen knotten op de Kampen langs het Eemmeer

Bekijk de verslagen van onze meest recente werkdagen.

Verslagen van werkdagen »

Wat doen we?

Natuurbeheer in uitvoering
Van augustus tot april organiseert Nardinclant iedere maand een werkdag, altijd op zaterdag.
De werkdagen richten zich op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurterreinen in het Gooi en omstreken.

Werkzaamheden: bos- en heidebeheer, beheer van hooi- en rietland, van poelen en legakkers, wilgen knotten en soortspecifiek beheer.
Nardinclant heeft kennis van zaken   

Meedoen & Lid worden

Meedoen?
Enthousiastelingen die direct aan de slag willen zijn bij ons van harte welkom. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken. Het werkseizoen loopt van augustus tot begin maart. In verband met de start van het broedseizoen worden er in voorjaar en zomer in natuurgebieden geen beheeractivteiten uitgevoerd. De werkdagen vinden plaats op de zaterdag. Aanvang is 9.30 uur; rond 15.30 uur wordt de dag afgesloten.   

Wie zijn we

Nardinclant landschapsbeheer is een statutaire vereniging met leden.
Het heeft een bestuur dat zorg draagt voor het reilen en zeilen van de organisatie. De vestigingsplaats is Hilversum. De beheersactiviteiten vinden plaats in het Gooi, de Vechtstreek en omstreken. We zijn een onafhankelijke (ook financieel), zelfstandig werkende vrijwilligersorganisatie.
  

Onze geschiedenis

In 1987 is in Hilversum de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant opgericht door een vijftal betrokken natuurliefhebbers.
De oprichters kwamen vanuit de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) en de stichting Vrijwillig Goois Natuurbeheer (VGN). Het VGN was vanaf begin jaren 80 actief betrokken bij het omvormingsbeheer in het Spanderswoud, dat door de gemeente Hilversum in gang werd gezet.   

Ons archief

De fotoverslagen van onze oude websites zijn nog steeds toegankelijk!

»» naar Archief 2011 – 2016
hier vind je alle fotoverslagen van werkdagen van onze vorige website

»» naar Archief 2000 – 2010
(foto)verslagen van werkdagen en jaarverslagen

Overzichten (downloads)   

Contact

Nardinclant Landschapsbeheer heeft een algemeen contactadres in Hilversum.

Oosterengweg 4/43
1221 JV Hilversum
Tel: 06-28151125
Email: nardinclant@oud.nardinclant.nl
Website: www.nardinclant.nl
Social media: filmpjes van werkdagen
  Youtube   Facebook

Gereedschap & Arbo

Zonder gereedschap kun je geen beheer uitvoeren. Onze vereniging is sterk in het handmatig uitvoeren van werkzaamheden. Een goed voorbeeld is omtrekken van bomen met een lier. Andere klussen die in handkracht worden uitgevoerd zijn het hooien van de Kalkgraslandjes, wilgen knotten, of het herstellen van een oeverzwaluwenwand. Uiteraard komt er soms toch wat machinewerk aan te pas, zoals het maaien met vingerbalk van de Kalkgraslandjes. Deze hoeft echter maar door een enkele persoon bediend te kunnen worden.   

Workshop Kleinschalig heidebeheer in ’t Gooi 2019

zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober 2019
Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ’t Gooi

Nardinclant Landschapsbeheer organiseert zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober een Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ’t Gooi voor vrijwilligers, terreinmedewerkers en belangstellenden die betrokken zijn bij landschaps- en heidebeheer. In theorie en in de praktijk besteden we volop aandacht aan de noodzaak van kleinschaligheid bij het beheer van heide voor herstel van biodiversiteit in de kwetsbare heidebiotopen. We belichten speciaal het leven van de minder bekende, verborgen kleine heidefauna: insecten, amfibieën en reptielen. Deze workshop is speciaal interessant voor iedereen, vrijwilligers en professionals, die zich verder willen verdiepen in Kleinschalig heidebeheer en de effecten daarvan op kleine fauna.

  

Workshop Natuurtechnisch bosbeheer in ’t Spanderswoud 1 t/m 4 oktober 2018

Workshop Natuurtechnisch bosbeheer in ’t Spanderswoud 1 t/m 4 oktober 2018

Nardinclant Landschapsbeheer organiseert samen met het Goois Natuurreservaat van 1 t/m 4 oktober 2018 een Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer om geïnteresseerde (vrijwillige) veldwerkers kennis te laten maken met deze ecologische methode van bosbeheer in theorie en in de praktijk.

Verslag van de workshop »»

Lees meer