1 SEPTEMBER 2018 – Extra werkochtend 9:30 tot 13:00 – Hooien achterste veld rietland Naardermeent Zuiderzeedijk

ZATERDAG 1 SEPTEMBER lassen we een EXTRA WERKOCHTEND in om het hooien van het achterste veld rietland aan de Zuiderzeedijk bij de Naardermeent af te maken.
Afgelopen zaterdag hebben we dit niet rond kunnen krijgen.
Met één ochtendje werken kunnen we deze klus makkelijk klaren.
We beginnen om 9.30 en eindigen om 13.00. Er zal koffie en koek zijn.

Sinds enkele jaren maait Nardinclant Landschapsbeheer delen van het rietland achter
de voormalige Zuiderzeedijk op de Naardermeent voor Staatsbosbeheer. Door te maaien en
vervolgens het maaisel te verwijderen wordt de bodem verschraald.
Dit verschralingsproces duurt jaren, maar nu al is goed te zien dat de dominantie van riet
aanmerkelijk vermindert. Ook wordt het riet minder hoog en doordat er meer licht op de bodem valt
komen er andere plantensoorten zoals Heelblaadjes en Echte Koekoeksbloem tot ontwikkeling.
Bijkomend voordeel is dat het werk makkelijker wordt. De hoeveelheid Riet die
elk jaar afgevoerd moet wordt steeds kleiner.
Zie hier de verslagen van ons eerdere werk:
19 augustus 2017 • 20 augustus 2016 • 29 augustus 2015

Rietvegetatie
In een rietvegetatie komen plantensoorten voor als Riet, Grote lisdodde en Koninginnenkruid.
Het aantal soorten neemt toe met de breedte van het rietland en de openheid van de vegetatie.
Het gaat om soorten als Veenmos, Haarmos en diverse orchideeën zoals de Rietorchis.

In rietvegetaties broeden zangvogels zoals Kleine karekiet – ook in jaarlijks gemaaid riet –
en Rietzanger – alleen in overjarig riet.
In meer grazige rietlanden broeden ook weidevogels zoals Watersnip en Slobeend.
Hoe gevarieerder de vegetatie, des te meer soorten komen er voor. Zijn in het rietland
voldoende natte plekken aanwezig, dan broeden er soms ook zeldzame rietvogels zoals
Waterral en Roerdomp.

Bunzing en Hermelijn zoeken naar voedsel in rietpercelen en planten zich hier ook voort. Een goed onderhouden rietland draagt bij aan de variatie en kwaliteit van het landschap.
Bij een beheer van nietsdoen zal het Rietland op den duur verruigen en tenslotte verbossen.


Hommel op Kruisdistel

 

Afspreektijd: de werkdag begint om 9.30 en eindigt om 13.00 uur

Afspreekpunt: Naardermeent, Naarden. Adres: Meentweg (voorbij nr. 28), Naarden
De Naardermeent ligt tussen Speelpark “Oud-Valkeveen” en de snelweg A1.
Te bereiken vanuit Bussum, richting Huizen, Bollelaan, linksaf Flevolaan, verlengde ervan
is de Meentweg (Smalle bochtige weg). Zie kaartje

Werkzaamheden: Riet en ruigte maaien. Het riet wordt deels afgevoerd,
deels als broeihoop voor Ringslangen opgezet.

Doelstelling: Het ontwikkelen van een bloemrijke moerasvegetatie.
Door het maaien en afvoeren van riet/ruigte wordt de bodem verschraald.
Op den duur ontstaat er een voedselarm milieu waarin andere plantensoorten zich
kunnen vestigen, zoals de Rietorchis. Binnen het rietland ontstaat zo een mozaïekpatroon
van hoge en lage begroeiing waarin zoogdieren, vogels en insecten kunnen fourageren en nestelen.

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

Deze werkdag begint om 9:30 uur en eindigt om 13:00 uur. Voor koffie en koek wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: www.nardinclant.nl of bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842