1 t/m 4 OKTOBER 2018 – Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer in het Spanderswoud

Van 1 t/m 4 oktober organiseerde Nardinclant Landschapsbeheer in samenwerking met het Goois Natuurreservaat een workshop Natuurtechnisch Bosbeheer met als doel deze methode opnieuw onder de aandacht te brengen en de kennis ervan over te dragen.

 

Van 1 t/m 4 oktober organiseerde Nardinclant Landschapsbeheer in samenwerking met het Goois Natuurreservaat een workshop Natuurtechnisch Bosbeheer met als doel deze methode opnieuw onder de aandacht te brengen en de kennis ervan over te dragen.Wij  kunnen terugkijken op een drukbezochte en goed geslaagde week!

Op het programma stond een theoriedag met lezingen over Natuurbos, communicatie met publiek bij boswerk en praktische introductie over de handlier.  ‘s Middags was er een excursie door het Spanderswoud, het eerste grote bos in Nederland waar sinds de jaren ‘80 Natuurtechnisch Bosbeheer in praktijk wordt gebracht.
Op de praktijkdagen konden de deelnemers in een perceel in het Spanderswoud onder professionele begeleiding kennismaken met de natuurtechniek omtrekken van bomen en leren omgaan met een handlier.

Met Natuurtechnisch Bosbeheer op weg naar een natuurlijk bos

Met Natuurtechnisch Bosbeheer willen we een monotoon plantagebos omvormen tot een natuurlijk bos door te werken aan een gevarieerdere structuur. Dood hout is van grote waarde voor de levenscyclus van een natuurlijk bos en het is dus belangrijk om het hout niet uit het bos te slepen.

 

Voor de workshop stelden wij een brochure samen over Natuurtechnisch Bosbeheer;
U kunt daarin meer informatie vinden hier.
De digitale versie kunt u hier downloaden.

Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer in het Spanderswoud

THEORIEDAG 1 oktober
Lezingen in de infoschuur en excursie door het Spanderswoud

De lezingen vonden een enthousiast gehoor: het was volle bak in de GNR infoschuur met meer dan 65 deelnemers. Jan Loggen van Nardinclant Landschapsbeheer gaf een korte introductie over de opzet van de workshop Natuurtechnisch Bosbeheer door Nardinclant Landschapsbeheer.

Henk Siebel, bosecoloog bij Natuurmonumenten, hield een rijk gedetailleerd verhaal in zijn lezing “Van aangeplant bos naar natuurbos”. Een  monotoon plantagebos zal, aan zichzelf overgelaten, langere tijd nauwelijks waardevolle ontwikkeling en grotere structuur-en soortenvariatie vertonen. Het belang van structuurvariatie en open plekken liet hij zien aan de hand van een beschrijving van subtiele verschillen in microklimaat rondom een open plek. Hij schetste het belang van de aanwezigheid van veel dood hout voor de vochthuishouding en stofwisseling in een bos, en een mooi verhaal over de manier waarop allerlei flora en fauna profiteert van de verschillende stadia in de successie van staand naar liggen dood hout.

Wouter Delforterie van Bosgroep Midden Nederland hield een geestig betoog vol kostelijke anekdotes over de noodzaak van goede communicatie met publiek bij boswerkzaamheden.

Jaap Mekel vertelde kort iets over de historie van Natuurtechnisch Bosbeheer in de beginjaren – de 80er jaren – waarbij hij zelf betrokken was en gaf een praktische introductie over het werken met de handlier.

Tijdens de Excursie door het Spanderswoud werden de resultaten van 30 jaar natuurtechnisch bosbeheerwerk bekeken en besproken. Het blijkt van belang om een vervolg te geven aan eerder uitgevoerd werk.

 

PRAKTIJKDAGEN Natuurtechnisch Bosbeheer 2 t/m 4 oktober
Omtrekken van bomen met een handlier in een bosperceel in ‘t Spanderswoud
Onder professionele leiding van Jan Loggen, Jaap Mekel en Martijn Lam leerden de deelnemers met een handlier bomen om te trekken. Onder de deelnemers bevonden zich terreinmedewerkers en boswachters van het Goois Natuurreservaat, het Flevolandschap, Landschap Noordholland, en Staatsbosbeheer, Vrijwilligers van het Goois natuurreservaat, Natuurmonumenten, Nardinclant Landschapsbeheer, de Vogelwerkgroep Gooi en omstreken, een enkele Ecologiecursist en andere belangstellenden.

Begin 2019 komt er een informatiebord over Natuurtechnisch Bosbeheer in het Spanderswoud, bij het perceel waar wij van 2 t/m 4 oktober gewerkt hebben.

 

 (wordt nog aangevuld)

 

Tenslotte:
Wilt u meer weten over de workshop of over Natuurtechnisch Bosbeheer dan kunt u contact opnemen met Jan Loggen van Nardinclant Landschapsbeheer mail: nardinclant@oud.nardinclant.nl

De brochure Natuurtechnisch Bosbeheer door Nardinclant Landschapsbeheer kunt u hier downloaden of tegen vergoeding van de portokosten (2x1postzegel) toegestuurd krijgen. Aanvragen via nardinclant@oud.nardinclant.nl