13 JUNI 2020 – zomerexcursie: Natuurboszone Amsterdamse bos, o.l.v. Henk Koop – GEANNULEERD en UITGESTELD

– BOSEXCURSIE 13 juni GEANNULEERD en UITGESTELD –
In verband met Coronamaatregelen kan de zomerexcursie over natuurgericht bosbeheer in het Amsterdamse bos op 13 juni niet doorgaan en wordt uitgesteld. Zodra het mogelijk is zullen we een nieuwe datum prikken. Degenen die zich al hebben aangemeld zullen op de hoogte worden gehouden van het vervolg.

Op zaterdag 13 juni (geannuleerd en uitgesteld) hebben we voor Nardinclantleden de bijzondere excursie over natuurgericht bosbeheer in het Amsterdamse bos op het programma staan: “Natuurboszone Amsterdamse bos – Omvormingsbeheer met meer natuurlijk bos als leidraad” onder leiding van Henk Koop, natuurbos- en oerwoudonderzoeker, als planvormer en voor monitoring al 25 jaar betrokken bij de Natuurboszone van het Amsterdamse Bos.

Voorafgaand aan de excursie in het Amsterdamse bos houdt Henk Koop een korte presentatie: “Natuurboszone Amsterdamse bos – Omvormingsbeheer met meer natuurlijk bos als leidraad”.
Begintijd is 13.00 uur. Daarna gaan we het bos in voor een rondleiding om met Henk de effecten van het omvormingsbeheer te zien. De excursie zal zo’n 2 uur duren. We verzamelen rond 11.00 uur in ’t Gooi, daarna rijden we naar Amsterdam. Meer informatie na aanmelding.

Het Amsterdamse bos – omvorming tot natuurbos
Het Amsterdamse bos ligt ten zuiden van Amsterdam. Het wordt aan drie kanten begrensd door bebouwing en aan de vierde kant door de luchthaven Schiphol. Van 1994 tot 2003 is ruim een kwart van dit drukbezochte bos omgevormd tot zelfregulerend natuurbos. Een uitgestrekt Essen-Iepenbos met liggende en staande dode bomen, open plekken en dichte struweelranden.
Het Amsterdamse Bos is lange tijd beheerd met als doel het verkrijgen van een parkachtig landschap met oude, dikke bomen. Er was een zekere eenvormigheid in de samenstelling en de structuur van de bospartijen, met weinig ruimte voor spontane verjonging. De eenvormigheid werd ook door de bezoekers ervaren: het Amsterdamse Bos is mooi, maar ‘overal een beetje hetzelfde’.

Het Beleidsplan voor het Amsterdamse Bos (Gemeente Amsterdam, 1994) maakte een koerswijziging mogelijk. Voorheen was recreatie de hoofdfunctie van het Bos, en houtoogst een niet onbelangrijke nevenfunctie. De houtoogst verdween uit het beleidsplan en de functies natuur, recreatie en landschap kwamen op gelijkwaardige voet naast elkaar te staan.

Voor de 250 ha grote zone Natuurbos stelt het beleidsplan dat in het bosbeheer de nadruk moet komen te liggen op natuurlijke processen, met als einddoel zelfregulatie. Om dit doel te bereiken was omvorming nodig van de nu gelijkjarige bospartijen.

Henk Koop is auteur van diverse boeken op het gebied van bosecologisch onderzoek. Onder andere naar de oerbosrestanten Habruch en Neurenburg in Duitsland en Fontainebleau in Frankrijk
Henk Koop heeft 20 jaar als natuurbos- en oerwoudonderzoeker bij Alterra gewerkt en onderzoek verricht naar oerwoudresten in Europa en tropische oerwouden.
Hij ontwikkelde ideeën over omvormingsbeheer naar meer natuurlijk bos en bracht zijn ideeën ten uitvoer bij het Kroondomein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Amsterdamse Bos. Henk is als planvormer en voor monitoring al 25 jaar betrokken bij de Natuurboszone van het Amsterdamse Bos. Vanuit zijn bureau Ecobus brengt hij zelfstandig adviezen uit.

Een artikel wat nog steeds de lading van zijn insteek voor omvorming van bossen dekt is:
Koop, H., 1986. Omvormingsbeheer naar natuurlijk bos: een paradox ?, Nederlands Bosbouw Tijdschrift 58(1/2):2 11

 

Voor vragen of meer informatie:
stuur een mailtje naar nardinclant@oud.nardinclant.nl
of bel met Jan Loggen 06 53714842