14 OKTOBER 2017 – Lieren, zagen en strooisel verwijderen in het Bikbergerbos

Met de handlier en zaag hebben we een flink deel van het terrein van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers vrijgemaakt om zo meer structuur in dit bos te creeëren.