15 AUGUSTUS 2020 – Maaien & hooien van rietland langs de oude Zanddijk bij de Naardermeent

Deze maanden is de beste tijd om te maaien & hooien en verschralingsbeheer uit te voeren. De eerste werkdag van dit seizoen zaterdag 15 augustus is het rietland langs de oude Zanddijk bij de Naardermeent aan de beurt.

In verband met de Corona-regels is het nodig je aan te melden. Wil je komen, meld je dan aan! Neem een eigen beker/soepkom, brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

AANMELDEN WERKDAG ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2020

 

Rietland langs de oude Zanddijk bij de Naardermeent  
Sinds 2015 maaien en hooien wij jaarlijks een stuk rietland bij de Naardermeent: het is goed te zien dat de dominantie van Riet vermindert en er meer licht op de bodem valt waardoor plantensoorten zoals Heelblaadjes en Echte koekoeksbloem een kans krijgen. Dit jaar stond er voor het eerst Rietorchis. Dat is een fantastisch resultaat van dit beheer. 

De Zanddijk bij Naarden is van oorsprong een natuurlijke dijk, niet door mensen gemaakt. Erick Groothedde schreef daarover een fijn artikel in het tijdschrift van de Vrienden van het Gooi: “De Zanddijk bij Naarden. Van kwetsbare zeewering naar aardkundig monument”  Lees het hier »»
 
Afspreektijd: de werkdag begint om 9.30 en eindigt om 15.30 uur

Afspreekpunt: Naardermeent, Naarden.
Adres: Meentweg (voorbij nr. 28), Naarden
De Naardermeent ligt tussen Speelpark “Oud-Valkeveen” en de snelweg A1.
Te bereiken vanuit Bussum, richting Huizen, Bollelaan, linksaf Flevolaan, verlengde ervan is de Meentweg (Smalle bochtige weg). Zie kaartje

Werkzaamheden: Riet en ruigte maaien. Het riet wordt deels afgevoerd, deels als broeihoop voor Ringslangen opgezet.

Doelstelling: Het ontwikkelen van een bloemrijke moerasvegetatie. 
Door het maaien en afvoeren van riet/ruigte wordt de bodem verschraald. 
Op den duur ontstaat er een voedselarm milieu waarin andere plantensoorten zich kunnen vestigen, zoals de Rietorchis. Binnen het rietland ontstaat zo een mozaïekpatroon van hoge en lage begroeiing waarin zoogdieren, vogels en insecten kunnen fourageren en nestelen.

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

 

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd. Neem een eigen beker/soepkom, brood en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen mee.
Voor meer inlichtingen: bel Jan 06-53714842 of Tanja 06-28151125