17 SEPTEMBER 2016 – Maaien en hooien van de kalkterreintjes