19 FEBRUARI & 2 MAART 2021 – Natuurlijk bosbeheer Drakenburg

Instructiedag – Natuurtechnisch bosbeheer Drakenburg 8.30-15.30 uur

NB!! Begintijd is 8.30 uur (niet 9.30 zoals in het onderwerp van de mailtjes van vanmiddag stond)

Trek voor deze werkdag stevige werkkleding aan en veiligheidsschoenen of stevige werkschoenen; neem – als je die hebt – eigen werkhandschoenen en veiligheidsbril mee.
Zorg ook dat je een mondmasker bij de hand hebt i.v.m. de veiligheid in deze tijd. We moeten rekening houden met coronaregels. Lees daarvoor de pdf Nardinclant landschapsbeheer Werkdagen en corona

– Dassenprent –

Natuurbeheer in het bos van Drakenburg
Morgen gaan we op een plek waar Tsuga’s staan lieren. Met het omtrekken van bomen bootsen we een storm na. De omhoog gekomen wortelkluiten zorgen voor dynamiek in het bodemmilieu. Liggende bomen bieden dekking- en schuilgelegenheid voor fauna; het “stormhout” vormt een lastig obstakel voor loslopende honden.
Door het wegvallen van bomen uit het kronendak wordt het lichter in het bos, hierdoor kunnen zich op deze plaatsen nieuwe plantensoorten vestigen, zoals Berk, Vuilboom en Lijsterbes. Dood hout is een onmisbaar onderdeel in een meer natuurlijk bos. Veel soorten kevers, sluipwespen, boktorren, paddenstoelen zijn hiervan afhankelijk. Door vertering van dode bomen in het bos komen de vrijgekomen nutriënten weer beschikbaar in de kringloop van de boslevensgemeenschap.
Naast een nuttige bezigheid is lieren ook altijd weer spectaculair om te doen en gaat gepaard met een grote fysieke inspanning. Aan het eind van de dag is het resultaat altijd mooi zichtbaar. Natuurbeheer pur sang!

BERICHTEN UIT HET VELD
Gisteren hoorden en zagen wij een Zwarte Specht bij Drakenburg.
In het voorjaar vorig jaar heeft Jan een paartje Zwarte Spechten geobserveerd.
Zie zijn verslag in “berichten uit het veld

 

Nardinclant Natuurtechnisch Bosbeheer
In 2018 heeft Nardinclant een driedaagse workshop Natuurtechnisch bosbeheer gehouden.
Meer informatie over Natuurtechnisch bosbeheer is te vinden in de brochure
Nardinclant landschapsbeheer: Natuurtechnisch bosbeheer

 

 

 

Voor meer inlichtingen: bel Jan 06-53714842 of Wanda 06-18985654