23 NOVEMBER 2019 – Natuurtechnisch Bosbeheer in het Spanderswoud

Zaterdag 23 november gaan we in een lariksperceel in het Spanderswoud Natuurtechnisch bosbeheer uitvoeren. Met het omtrekken van een aantal bomen bootsen we een storm na en proberen we natuurlijke processen in gang te zetten om een plantage-bos om te vormen tot een meer natuurlijk bos.

MEER OVER NATUURLIJK BOSBEHEER & DOOD HOUT LEEFT
Vorig jaar organiseerden we de succesvolle Workshop Natuurtechnisch bosbeheer in ’t Spanderswoud. Voor de workshop stelden wij een brochure samen met meer informatie over Natuurtechnisch Bosbeheer.
De digitale versie kunt je hier downloaden.

Jan heeft een stuk geschreven “Dood hout leeft
Tijdens de Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer zijn een aantal Grove dennen omgetrokken. Het is interessant om te zien wat er met de ‘omgewaaide bomen’ gebeurt… Lees hier meer »»

Het Spanderswoud
Vanaf 1980 wordt er in het Spanderswoud in Hilversum een omvormingsbeheer uitgevoerd. Doel is om natuurlijke processen in gang te zetten zoals die in natuurbossen plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde  is de aanwezigheid van dood hout, dat onderdeel is van de natuurlijke kringloop en van belang voor veel soorten paddenstoelen en insecten.

Een bos is voortdurend in ontwikkeling: boomzaden ontkiemen, jonge boompjes worden opgegeten of groeien uit tot grote bomen, die sterven af, waarna er weer plek ontstaat voor nieuw bos. Na vele decennia of soms zelfs eeuwen valt een boom weer om, door storm, brand, ziekte of ouderdom.

Het dode hout is een rijk gevuld buffet voor allerlei schimmels en insecten, maar ook spechten profiteren hier volop van. Op de opengevallen plek groeien kruiden, struiken en uiteindelijk wellicht weer bomen.  Enkele honderden soorten kevers zijn direct afhankelijk van dood hout. Een aantal daarvan brengt vrijwel hun hele leven in dood hout door, andere slechts een deel. Een bijzondere keversoort is de  Vermiljoenkever, die in rottend hout leeft maar het hout niet eet. Het is een roofkever die de insectenlarven eet die zich in het dode hout ontwikkelen.

De werkzaamheden bestaan uit het omlieren van bomen, waardoor er als het ware een storm wordt gesimuleerd.  De ‘omgewaaide’ bomen bieden dekking aan de fauna en zorgen voor licht op de bodem.  De omhooggekomen wortelkluiten zorgt voor de nodige dynamiek in het bodemmilieu en verhogen de variatie in biodiversiteit.

Afspreektijd: de werkdag begint om 9.30 en eindigt om 15.30 uur

Afspreekpunt: Binnenweg kruising Bachlaan op de parkeerplaats in het Spanderswoud
Er is beperkt parkeergelegenheid, er zijn maar 10 plaatsen.
Kom daarom indien mogelijk met de fiets. Zie kaartje »

Werkzaamheden: lieren, zagen

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

 

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842