24 AUGUSTUS 2019 – Maaien en hooien van soortenrijk grasland bij Voorland Stichtse brug

Na de zomer starten we het nieuwe seizoen op zaterdag 24 augustus direct met een mooie nieuwe beheerklus op een bijzonder soortenrijk grasland bij Voorland Stichtse brug aan het Gooimeer.
In de herfst, 28 september en 5 & 12 oktober, organiseren wij de SPECIAL Workshop Kleinschalig heidebeheer in ’t Gooi.

Soortenrijk grasland Voorland Stichtse brug
Het Voorland van de Stichtse brug is in de jaren ‘70 opgespoten ten behoeve van de bouw van de Stichtse brug. Het opgespoten zand is afkomstig uit enkele zandputten in het Gooimeer. Het Voorland is vanwege de ligging en het gevarieerde landschap uniek. Hierdoor komen er begroeiingen voor die typerend zijn voor vochtige duinvalleien, vochtige heide, brak moeras en droge graslanden.
In het gebied zijn verschillende soorten orchideeën te vinden en ook andere bijzondere soorten zoals Parnassia, Moeraskartelblad, Ronde zonnedauw, Duizend guldenkruid, Scherpe fijnstraal.
Het beheer is gericht op het behouden van de hooiland vegetatie. Om dit te realiseren gaan wij het terrein op 24 augustus maaien en hooien. Het maaisel wordt afgevoerd om we verrijking van de bodem te voorkomen en verbossing tegen te gaan. Door deze manier van beheren blijven de groeiplaatsen geschikt voor de bijzondere vegetatie.
Ondanks de jaarlijkse maaironde neemt de bosopslag in het terrein toe wat de groeiplekken voor de kwetsbare vegetatie in de weg staat. Daarom is deze werkdag zo belangrijk!

Werkzaamheden: Grasland maaien en hooien. Het hooi wordt deels afgevoerd,
deels als broeihoop voor Ringslangen opgezet.

Afspreektijd: 9:30 uur (eindigt om 15:30)

Afspreekpunt: Parkeerplaats Voorland op de Stichtse brug
zie kaartje »»

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

 

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: www.nardinclant.nl of bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842