24 NOVEMBER 2018 – Kleinschalig plaggen en bosrand terugzetten op kalkterreintje

Op zaterdag 24 november gaan we nogmaals op het tweede kalkterreintje aan het werk.
Om het verschralingsbeheer verder door te voeren als vervolg op de jaarlijkse maai- en hooibeurt van 15 september is het nodig de bosrand terug te zetten (uitsteken, snoeien, zagen) en her en der kleinschalig te plaggen. Dit alles om de speciale kalkgraslandflora en -fauna betere kansen te geven.

Het kalkterrein
Het Kalkterrein ligt in de voormalige zanderij Crailoo, gelegen tussen Bussum en Hilversum. Het bestaat uit twee schraalgraslandjes, die van elkaar gescheiden worden door de Natuurbrug.
De schraalgraslandjes hebben een bijzondere botanische waarde door de aanwezigheid van kalk in de bodem. Ruim een eeuw geleden gebruikte de Nederlandse Spoorwegen carbidlampen, waarbij een soort kalk als restafval overbleef, wat naast het spoor werd gestort. Na een aantal jaren ontwikkelde zich op de ‘stortplaats’ een hele bijzondere vegetatie met soorten als Stijve ogentroost, Geelhartje, Echt duizendguldenkruid, Rietorchis en Moeraswespenorchis, Echte valeriaan, Grote wederik en Kale Jonker. De geïsoleerde ligging maakt het tot een oase voor vele soorten insecten, zoals libellen, vlinders en zweefvliegen.

Afspreektijd: de werkdag begint om 9:30 uur en eindigt om 15:30 uur.

Afspreekpunt: het kalkterrein ligt tussen de spoorlijn Bussum-Hilversum en de Naarderweg. Afspreekpunt is de slagboom bij de volkstuinen. Te bereiken via een half verharde oprit.
Zie kaartje »

Werkzaamheden: plaggen, uitsteken, zagen en snoeien.

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842