26 NOVEMBER 2016 – Wilgen knotten en bosrandbeheer Gooimeerkust

WERKDAGVERSLAGEN

26 november 2016 Wilgen knotten en bosrandbeheer Gooimeerkust

 

’s Morgens in de ochtendnevel heeft Nardinclant langs de oude Zuiderzeedijk imposante losstaande wilgen geknot en de tenen daarvan op rillen langs de kant gelegd.
’s Middags hebben we in oostelijke richting langs de dijk de bosrand teruggezet om een aangename (stekelige) biotoop voor de Grauwe Klauwier te creeëren.

 

Het beheer in dit akker- en weidegebied, gelegen langs het Gooimeer, is gericht op de komst van een bijzondere vogel,  de Grauwe Klauwier. Het biotoop van de Klauwier bestaat uit een kleinschalig, half halfopen landschap met struweel en her en der wat bomen.
Op 26 november hebben we langs dit weidegebied een aantal Zomereiken omgezaagd om ruimte te maken voor de aanwezige Meidoorns en Rozenstruwelen. De takken en stammen zijn ter plekke in houtrillen verwerkt in de bosrand. Deze dienen als schuil- en nestgelegenheid voor o.a. insecten, vogels en amfibieën.

Filmpje van Peter van Munster

 

Er zijn ook een paar eiken geringd: dat houdt in rondom de stam een reep bast te verwijderen zodat de sapstroom wordt onderbroken. De boom zal langzaam aftakelen en wordt zo een gewild object voor houtborende insecten, spechten, schimmels en andere organismen. Daarmee wordt ook de biodiversiteit een dienst bewezen.