26 NOVEMBER 2016 – Wilgen knotten en Bosrandbeheer Gooimeerkust

VOLGENDE WERKDAG – AGENDA

Zaterdag 26 november bestaat de werkdag uit twee delen. ’s Ochtends gaan we wilgen knotten, ’s middags gaan we de eiken zagen bij de Gooimeerkust
Let op !!! We willen deze keer een half uurtje eerder beginnen. Dus: aanvang: 9.00 uur. Om 9.15 lopen we dan naar de Knotwilgen.

Knotwilgen
Knotwilgen zijn bomen die om de 2 à 3 jaar worden geknot. Vroeger hadden deze bomen een nutsfunctie (economische waarde), tegenwoordig is het een waardevol landschapsecologisch element. De knot biedt een groeiplaats aan allerlei soorten planten, zoals de Vlier. Door inrotting ontstaan gaten in de knotbomen, waardoor nestgelegenheid ontstaat voor o.a. Bergeend en Steenuil.

Ruimte voor de Grauwe klauwier
grauweklauwier-web’s Middags gaan we eikenbomen zagen op de dijk langs een kleinschalig akker- en weidegebied dat grenst aan de oude zuiderzeedijk. In 2015 is deze oude dijk ontdaan van zwaar geboomte, om ruimte te maken voor o.a. Egelantier, Hondsroos en Meidoorn. Het gebied wordt op deze wijze geschikt gemaakt voor o.a de Grauwe Klawier en de Klapekster.
Klauwieren zijn zangvogels, maar gedragen zich als roofvogels. Ze vangen hun prooi met hun snavel en niet – zoals een roofvogel – met hun klauwen. De klauwier is de enige vogel die zijn prooien spietst op takken met doorns om ze daarna met de snavel aan stukken te scheuren en te verorberen. De wetenschappelijk naam ‘lanius’ betekent dan ook beul of slachter.
Grauwe klauwieren houden van een halfopen landschap met struweel en hier en daar wat bomen. Deze bijzondere vogel broedde vroeger in Nederland, maar verdween grotendeels door schaalvergroting in de agrarische sector en de afname van geschikte leefgebieden. Het kleinschalige akker- en weidegebied met zijn vele doornstruiken in natuurgebied Oud Valkeveen is ideaal voor de klauwier. Ook andere vogels kunnen profiteren van het half-open landschap en de lage struiken, zoals Roodborsttapuiten en Kneutjes.

Afspreektijd: 9:00 uur (eindigt om 15:30)

Afspreekpunt: Meentweg (voorbij nr. 28) Naarden
(zelfde afspreekpunt als op 20 augustus)
Zie kaartje »

Werkzaamheden: Wilgen knotten, Eiken zagen.


» Google Maps »

Deze werkdag begint om 9.00 en eindigt om 15.30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd. Neem wel zelf brood mee. Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842