28 JANUARI 2017 – Wilgen knotten op de Kampen (langs het Eemmeer)

VOLGENDE WERKDAG – AGENDA

Op 28 januari gaan wij wilgen knotten op de Kampen bij het Eemmeer.
Vorig jaar hebben we daar de helft  van de 99 wilgen geknot, nu is de andere helft aan de beurt.
Zie onze eerdere werkdagen op de Kampen: archief 2011-2016
Van onze allerlaatste werkdag in november 2016 langs de Oude Zuiderzeedijk staat ook een uitgebreid verslag online mét een grappig filmpje van Peter: gaat dat zien!

Wilgen knotten langs het Eemmeer
Knotten is het verwijderen van de kruin van een boom. Knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het cultuurlandschap. Bepaalde soorten bomen (met name Wilgen) werden vroeger geknot om gebruikshout te leveren. Omdat deze wijze van houtproductie niet rendabel meer is dreigden de karakteristieke knotbomen uit het landschap te verdwijnen.
Vooral oudere knotbomen herbergen allerlei planten en dieren. Menige Steenuil vindt in een knotwilg zijn nestplaats, ook de Wilde eend en andere vogels nestelen er. Kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Vlier, Lijsterbes, Braam, Fluitekruid, grassen, varens, mossen, paddenstoelen vinden een goede humusrijke voedingsbodem in vermolmde delen van oudere knotbomen. Vooral oude knotbomen kunnen zeldzame hierop groeiende mossen en korstmossen herbergen.
De knotwilgen staan aan de rand van een rust- en broedgebied is voor weidevogels. Om die reden worden de takkenbossen versnipperd.

Steenuil

Afspreektijd: 9:30 uur (eindigt om 15:30)

Afspreekpunt: Laarderangerechteweg, Blaricum bij de materiaalwagen van Landschap NoordHolland.
route: vanaf de Theetuin Eemnes (Gooijerweg), 1e links Oostermeent. Daarna 2e afslag Laarderangerechteweg. Bij de laatste splitsing links af. De gereedschapskar van Landschap NoordHolland staat daar in de bocht. Mensen die met de fiets komen kunnen doorrijden tot bij de Knotwilgen; met de auto graag bij de splitsing rechts op de weg (doodlopend) parkeren! Het is handig om de auto op de verharde weg te parkeren bij de materiaalwagen. Het einde van het halfverharde pad kan heel modderig zijn.
Zie kaartje »

Werkzaamheden: Wilgen knotten

Google map »

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: www.nardinclant.nl of bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842