3 NOVEMBER 2018 – Baggeren en oevers snoeien bij ’t Tienhovensch Kanaal

Zaterdag 3 November gaat Nardinclant op de landelijke Natuurwerkdag weer aan de slag bij het Tienhovensch Kanaal om de poel uit te baggeren, de oevers te snoeien en bosopslag te verwijderen. Het Tienhovensch Kanaal is een heel geschikte biotoop voor de Kamsalamander. De afgelopen jaren heeft Nardinclant op de Natuurwerkdag deze reptielenbroedplaats met veel handen geschoond en gesnoeid: zie het verslag op www.nardinclant.nl

Het Tienhovensch Kanaal
Dit kanaaldeel is enige jaren geleden in poelen opgesplitst door middel van dammetjes, zodat het zich met name voor amfibieën tot een geschikt leefmilieu kan ontwikkelen. In de poelen is sprake van kwelvorming (opwellend grondwater), waar vooral de Grote Watersalamander een voorkeur voor heeft.

kamsalamander-larf
Kamsalamander: wat oudere larve met grote kieuwen

Het biotoop van de Kamsalamander bestaat uit land en water: stilstaand diep water (1 meter) met voldoende waterplanten (Mannagras) om hun eieren aan af te zetten. De poelen liggen aan de rand van een groot bosgebied, dat uitermate geschikt is als overwinterings-biotoop.
Een uitgebreid verhaal over de lange geschiedenis van het Tienhovensch kanaal kan je vinden op de website www.kanaleninnederland.nl
Meer over de Kamsalamander: www.ravon.nl

Afspreektijd: 9:30 uur (eindigt om 15:30)

Afspreekpunt: Bij het Tienhovensch Kanaal aan de Noodweg te Hilversum,
ter hoogte van de hondenkennel.
Zie kaartje »

Werkzaamheden: Baggeren, verwijderen van bosopslag op de oevers: zagen en snoeien.

logo-landelijke-natuurwerkdag
Voor meer informatie en locaties van de Natuurwerkdag zie www.natuurwerkdag.nl.

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842