5 SEPTEMBER 2020 – Maaien en hooien van soortenrijk grasland bij Voorland Stichtse brug

Zaterdag 5 september gaan we maaien en hooien bij het Voorland Stichtse brug aan het Gooimeer. Het is goed te zien dat door het werk van vorig jaar de bijzondere soorten van dit unieke grasland hun plek weer kunnen vinden.

In verband met de Corona-regels is het nodig je AAN TE MELDEN Neem een eigen beker/soepkom, lepel en brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

AANMELDEN WERKDAG ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020

   

  Soortenrijk grasland Voorland Stichtse brug
  Het Voorland van de Stichtse brug is in de jaren ‘70 opgespoten ten behoeve van de bouw van de Stichtse brug. Het opgespoten zand is afkomstig uit enkele zandputten in het Gooimeer. Het Voorland is vanwege de ligging en het gevarieerde landschap uniek. Hierdoor komen er begroeiingen voor die typerend zijn voor vochtige duinvalleien, vochtige heide, brak moeras en droge graslanden. In het gebied zijn verschillende soorten orchideeën te vinden en ook andere bijzondere soorten zoals Parnassia, Moeraskartelblad, Ronde zonnedauw, Duizend guldenkruid, Scherpe fijnstraal.
  Het beheer is gericht op het behouden van de hooiland vegetatie. Om dit te realiseren gaan wij op 5 september een verruigt deel van het terrein maaien en hooien. Het maaisel wordt afgevoerd om we verrijking van de bodem te voorkomen en verbossing tegen te gaan. Door deze manier van beheren blijven de groeiplaatsen geschikt voor de bijzondere vegetatie.
  Ondanks de jaarlijkse maaironde neemt de bosopslag in het terrein toe wat de groeiplekken voor de kwetsbare vegetatie in de weg staat. Daarom is deze werkdag zo belangrijk!

  Werkzaamheden: Grasland maaien en hooien. Het hooi wordt deels afgevoerd,
  deels als broeihoop voor Ringslangen opgezet.

  Afspreektijd: 9.30 uur (eindigt om 15.30 uur)

  Afspreekpunt: Parkeerplaats Voorland op de Stichtse brug
  zie kaartje »»

   

  afspreekpunt
  Routeplanner Google Maps »»

   

  Werkdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 15.30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd. Neem een eigen beker/soepkom, brood en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen mee.
  Voor meer inlichtingen: bel Jan 06-53714842 of Tanja 06-28151125