6 JANUARI 2018 – Wilgen knotten bij Fort Ronduit Naarden-Vesting

foto: Danny Romeijn, GoogleMaps

Op onze eerste werkdag in 2018, zaterdag 6 januari 2018, gaan we Wilgen knotten op een heel bijzondere historische locatie: bij Fort Ronduit Naarden-Vesting.
Een mooie klus om op Driekoningen het nieuwe jaar mee in te luiden!

Knotwilgen
Knotwilgen zijn een overblijfsel van het oude cultuurhistorische landschap. Door intensivering van de landbouw zijn veel knotwilgen verdwenen. Vroeger hadden deze bomen een nutsfunctie. De takken dienden bijvoorbeeld om bakkersovens op te stoken en manden te vlechten. In het huidige landschap zijn knotwilgen een belangrijk ecologisch element. De biologische waarde van de boom zit vooral in de knot. Door jarenlange snoei ontstaan er in de knot rottingsgaten, die een groeiplaats bieden aan allerlei soorten varens en planten, zoals de Vlier. Vogels als de Steenuil, de Wilde eend en Gekraagde roodstaart vinden er een plek om te broeden. Landschappelijk vormen rijen knotwilgen nog steeds een fraai, oudhollands plaatje.


– foto van de werklocatie door Jan –

Meer historische informatie over onze Wilgenknot-locatie op 6 januari Fort Ronduit:
Hollandse Waterlinie erfgoedsuite & Wikipedia Fort Ronduit

Werkzaamheden: Wilgen knotten.

Afspreektijd: 9:30 uur (we eindigt om 15:30 uur)

Afspreekpunt: Bij het toegangshek van Fort Ronduit op de Admiraal Helfrichweg in Naarden.
Let op! Deze weg is geen openbare weg; wel toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
Dit is een intensief gebruikte route door wandelaars en fietsers.
Houdt daar rekening mee!
De Admiraal Helfrichweg is te bereiken via de Amsterdamse straatweg (hoofdstraat) in Naarden.
Zie kaartje »»

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842