7 JANUARI 2017 – Wilgen knotten bij molen Gabriël

VOLGENDE WERKDAG – AGENDA

De werkdag bij Molen Gabriël vandaag 7 januari
GAAT NIET DOOR! vanwege ijzel en gladheid op de wegen.
Nader bericht volgt.

Zaterdag 7 januari is eerste werkdag van het nieuwe jaar. We gaan wilgen knotten bij Molen Gabriël. Op 5 januari 2013 hebben we daar voor het laatst gewerkt (zie verslag). Sinds 2006 hebben we in deze wilgen gezeten: leuk om terug te zien in ons archief 2000-2010 op www.nardinclant.nl: zie 28.1.2006 en 10.1.2009

Wilgen knotten
Knotten is het verwijderen van de kruin van een boom. Knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het cultuurlandschap. Bepaalde soorten bomen (met name Wilgen) werden vroeger geknot om gebruikshout te leveren. Omdat deze wijze van houtproductie niet rendabel meer is dreigden de karakteristieke knotbomen uit het landschap te verdwijnen.
Vooral oudere knotbomen herbergen allerlei planten en dieren. Menige Steenuil vindt in een knotwilg zijn nestplaats, ook de Wilde eend en andere vogels nestelen er. Kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Vlier, Lijsterbes, Braam, Fluitekruid, grassen, varens, mossen, paddenstoelen vinden een goede humusrijke voedingsbodem in vermolmde delen van oudere knotbomen. Vooral oude knotbomen kunnen zeldzame hierop groeiende mossen en korstmossen herbergen.

Steenuil
Hommel

Afspreektijd: 9:30 uur (eindigt om 15:30)

Afspreekpunt: Molen Gabriël aan de Kleizuwe in Vreeland.
Te bereiken vanuit Hilversum, over de Vreelandse weg, afslag Nederhorst den Berg, direct aan je rechterhand ligt de Molen Gabriël. zie kaartje

afspreekpunt
»» Google Maps

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: www.nardinclant.nl of bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842