7 MAART 2020 – Oeverzwaluwwand bij Ronduit gereed maken voor het broedseizoen & Algemene ledenvergadering Infoschuur

Zaterdag 7 maart ’s Ochtends gaan we de Oeverzwaluwwand bij Ronduit gereed maken voor het broedseizoen. ’s Middags om 13.00 uur houden we de Algemene ledenvergadering in de infoschuur van GNR. En… we hebben een spannende jaarlijkse excursie in het vooruitzicht: 23 mei 2020 Excursie Natuurlijk bosbeheer in het Amsterdamse bos met bosecoloog Henk Koop

Zaterdag 7 maart 2020 – Oeverzwaluwwand bij Ronduit gereed maken voor broedseizoen & Algemene ledenvergadering Infoschuur

Op zaterdag 7 maart gaan we ’s ochtends de Oeverzwaluwwand bij Ronduit klaar maken voor het broedseizoen. De werklocatie heeft als beperking dat je daar alleen met de auto kunt komen. Om die reden zijn er twee afspreekpunten en -tijden. Voor fietsers dit jaar om 9.15 bij de de infoschuur van GNR, waar we ’s middags de Algemene Ledenvergadering houden »».
Om 13.00 is er inloop met soep, thee en koffie. Het belooft een interessante middag te worden. Op het programma prijken onder meer de aanstaande zomerexcursie en het plan om volgend seizoen een Workshop Poelenbeheer te organiseren… Kom meepraten en -denken!

 

7 maart 2020 – Oeverzwaluwwand bij Ronduit gereed maken voor het broedseizoen – ’s Ochtends afspreektijd fietsers 9.15 uur, Bij Ronduit 9.45 uur

Bij Parkeerplaats Ronduit langs de A1 ligt een Oeverzwaluwwand. Om de Oeverzwaluwen dit jaar weer nestelgelegenheid te bieden gaan we zaterdag 7 maart de gaten opnieuw vullen met zand en leem en de aanvliegroute vrij maken van opslag, voornamelijk bramen.
Trek daarom stevig schoeisel en kleding aan!
We doen dit klusje jaarlijks: zie verslag 3 februari 2018
en voor eerdere verslagen ons Archief 2011 – 2016 » 19 maart 2016

De Oeverzwaluw
De oeverzwaluw is de kleinste zwaluw (12 cm) die in Nederland voorkomt: chocolade-bruin van boven, wit van onder, met over de borst een bruine band. De staart is licht gevorkt. Hij maakt een droog, raspend geluid. Net als de gierzwaluw, de boerenzwaluw en de huiszwaluw overwintert de oeverzwaluw in Afrika.
Ook de oeverzwaluw is een koloniebroeder. Oeverzwaluwen broeden in natuurlijke situaties hoofdzakelijk langs rivieren waar steile oevers ontstaan door afkalving en erosie. In Nederland zijn dergelijke broedlocaties tegenwoordig schaars door het keurslijf waarin de grote rivieren zich bevinden. Oeverzwaluwen maken inmiddels dankbaar gebruik van zanddepots en afgravingen op bouwterreinen en kunstmatige wanden die speciaal voor deze soort als broedplaats worden aangelegd. In het Gooi liggen inmiddels diverse wanden.

Werkzaamheden: het aanvullen van de gaten in de Oeverzwaluwwand met leem/grond,
snoeien en (bramen)opslag verwijderen

Aanmelden:
GRAAG EVEN AANMELDEN ALS JE KOMT,
dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Stuur een EMAIL naar nardinclant@oud.nardinclant.nl
of BEL Jan Loggen 06-53714842

Afspreektijd: 9:15 uur (fietsers) of 9:45 uur (autorijders)
eindtijd 12:30 uur

Afspreekpunt: De werklocatie heeft als beperking dat je daar alleen met de auto kunt komen. Om die reden zijn er twee afspreekpunten

• Voor fietsers: 9.15 uur
Afspreekplek: Infoschuur van het Goois Natuurreservaat. Daar staat een auto om de fietsers heen en weer mee te nemen: ’s middags om 13.00 uur houden we hier de Algemene ledenvergadering van Nardinclant (zie route aldaar)
GRAAG AANMELDEN bij nardinclant@nardinlant.nl als je wilt meerijden!!
of bel met Jan: 06-53714842

• Voor autorijders: 9.45 uur
Afspreekplek: parkeerplaats Ronduit (vóór de afslag Naarden/Bussum) langs de A1, aan de kant van de Naarden-Vesting!
Zie kaartje »»

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

 

Deze werkdag begint voor fietser om 9:15, voor mensen met auto om 9.45 uur en eindigt om 12:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.

 

Zaterdag 7 maart 2020 – Nardinclant Landschapsbeheer ALGEMENE LEDENVERGADERING – ’s Middags 13.00 uur – 16.00 uur Infoschuur GNR

Zaterdagmiddag 7 maart 2020 om 13.00 uur houdt Nardinclant Landschapsbeheer de ALGEMENE LEDENVERGADERING van dit jaar in de Infoschuur van GNR. Iedereen is van harte welkom!
Het belooft een interessante middag te worden. Om 13.00 is er inloop met soep, thee en koffie. We evalueren het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het nieuwe seizoen. Op het programma prijken onder meer de aanstaande zomerexcursie en het plan om, na het succes van onze vorige Workshops Kleinschalig heidebeheer en Natuurtechnisch bosbeheer, het volgend seizoen een Workshop Poelenbeheer te organiseren… Kom meepraten en denken!

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 26 februari 2019 kun je hier downloaden »»

  Inloop met soep, koffie en thee 13.00 uur
1. Opening 13.30 uur
2. Opening + agenda Algemene ledenvergadering
3. Notulen 26 februari 2019
4. Korte toelichting per bestuurslid
  A. Secretaris Tanja van Oven
  B. Penningmeester Edward Westenborg
  C. Coördinator werkdagen Jan Loggen
  D. P.R. Willem Wisselink/Wanda Wijnands
  E. Algemeen bestuurslid Herman Vrouwe
  F. Voorzitter Jan Loggen
5. Herverkiezing bestuur
6. Korte evaluatie workshop kleinschalig heidebeheer
7. Jaarlijkse excursie 23 mei Amsterdamse bos met bosecoloog Henk Koop
8. Werkprogramma 2020/2021
& Workshop Poelenbeheer
9. Rondvraag
10. Sluiting ca. 16.00 uur

Afspreektijd: 13.00 – 16.00 uur

Locatie: Infoschuur van het Goois Natuurreservaat. De Infoschuur staat aan de Naarderweg 103 in Hilversum, ter hoogte van de natuurbrug
zie kaartje »»

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

 

Voor meer inlichtingen: bel Jan 06-53714842