8 FEBRUARI 2020 – Wilgen knotten op de Kampen langs het Eemmeer

Op zaterdag  8 februari 2020 gaan we de rij Wilgen op de Kampen bij het Eemmeer knotten. De wilgen staan aan de rand van bijzonder weidevogelgebied en in het Eemmeer heeft in 2018 een Zeearend gebroed.
Wilgen knotten langs het Eemmeer
Sinds 2013 knot Nardinclant deze rij knotwilgen langs de Eemmeerkust. Van de oorspronkelijk 99 knotwilgen langs de Eemmeerkust heeft Staatsbosbeheer er 45 laten staan. We knotten de wilgen om en om zoals goed te zien is op de foto.
Zie het verslag van vorig jaar »»
Eerdere werkdagen op de Kampen kun je zien in ons archief 2011-2016 »»

De knotwilgen staan aan de rand van een bijzonder weidevogelgebied. In het Eemmeer heeft in 2018 een Zeearend gebroed.
De vestiging van deze toppredator is de natuurlijke bekroning van het ecosysteem van Eemmeer en aangrenzende Eempolder. Sinds de oertijd broedden er geen zeearenden meer in Nederland. Pas het laatste decennium hebben ze zich weer in ons land gevestigd. De Zeearend in ’t Gooi is het eerste broedgeval in Noord-Holland en het elfde in Nederland. Lees meer in het verslag van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken »»

Knotten is het verwijderen van de kruin van een boom. Knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het cultuurlandschap. Bepaalde soorten bomen (met name Wilgen) werden vroeger geknot om gebruikshout te leveren. Omdat deze wijze van houtproductie niet rendabel meer is dreigden de karakteristieke knotbomen uit het landschap te verdwijnen.
Vooral oudere knotbomen herbergen allerlei planten en dieren. Menige Steenuil vindt in een knotwilg zijn nestplaats, ook de Wilde eend en andere vogels nestelen er. Kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Vlier, Lijsterbes, Braam, Fluitekruid, grassen, varens, mossen, paddenstoelen vinden een goede humusrijke voedingsbodem in vermolmde delen van oudere knotbomen. Vooral oude knotbomen kunnen zeldzame hierop groeiende mossen en korstmossen herbergen.
De knotwilgen staan aan de rand van een rust- en broedgebied is voor weidevogels. Om die reden worden de takkenbossen versnipperd.

Steenuil
Hommel

Afspreektijd: 9:30 uur (eindigt om 15:30)

Afspreekpunt: Laarderangerechtenweg, Blaricum bij de materiaalwagen van Landschap NoordHolland.
route: vanaf de Theetuin Eemnes (Gooijerweg), 1e links Oostermeent. Daarna 2e afslag Laarderangerechteweg. Bij de laatste splitsing links af. De gereedschapskar van Landschap NoordHolland staat daar in de bocht. Mensen die met de fiets komen kunnen doorrijden tot bij de Knotwilgen; met de auto graag bij de splitsing rechts op de weg (doodlopend) parkeren! Het is handig om de auto op de verharde weg te parkeren bij de materiaalwagen. Het einde van het halfverharde pad kan heel modderig zijn.
Zie kaartje »

Werkzaamheden: Wilgen knotten

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842