9 FEBRUARI 2019 – Oeverzwaluwwand bij Ronduit
gereed maken voor broedseizoen

Op zaterdag 9 februari gaan we de Oeverzwaluwwand bij Ronduit klaar maken voor het broedseizoen.
Woensdag 27 februari – EXTRA werkdag »» zijn we uitgenodigd om in de Kennemerduinen te lieren. Dinsdagavond 26 februari is de Algemene Ledenvergadering in de Infoschuur. Jan zal dan een korte voordracht geven over de Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer.

Bij Parkeerplaats Ronduit langs de A1 ligt een Oeverzwaluwwand. Om de Oeverzwaluwen dit jaar weer nestelgelegenheid te bieden gaan we zaterdag 9 februari de gaten opnieuw vullen met zand en leem en de aanvliegroute vrij maken van opslag: voornamelijk bramen.
Trek daarom stevig schoeisel en kleding aan!
Vorig jaar waren we hier ook: zie verslag 3 februari 2018
en voor eerdere verslagenons Archief 2011 – 2016 » 19 maart 2016

De Oeverzwaluw
De oeverzwaluw is de kleinste zwaluw (12 cm) die in Nederland voorkomt: chocolade-bruin van boven, wit van onder, met over de borst een bruine band. De staart is licht gevorkt. Hij maakt een droog, raspend geluid. Net als de gierzwaluw, de boerenzwaluw en de huiszwaluw overwintert de oeverzwaluw in Afrika.
Ook de oeverzwaluw is een koloniebroeder. Oeverzwaluwen broeden in natuurlijke situaties hoofdzakelijk langs rivieren waar steile oevers ontstaan door afkalving en erosie. In Nederland zijn dergelijke broedlocaties tegenwoordig schaars door het keurslijf waarin de grote rivieren zich bevinden. Oeverzwaluwen maken inmiddels dankbaar gebruik van zanddepots en afgravingen op bouwterreinen en kunstmatige wanden die speciaal voor deze soort als broedplaats worden aangelegd. In het Gooi liggen inmiddels diverse wanden.

Werkzaamheden: het aanvullen van de gaten in de Oeverzwaluwwand met leem/grond,
snoeien en (bramen)opslag verwijderen

Aanmelden:
GRAAG EVEN AANMELDEN ALS JE KOMT,
dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Stuur een EMAIL naar nardinclant@oud.nardinclant.nl
of BEL Jan Loggen 06-53714842
of Tanja van Oven 06-28151125

Afspreektijd: 9:30 (fietsers) of 9:45 uur (autorijders)
eindtijd 15:30 uur

Afspreekpunt: De werklocatie heeft als beperking dat je daar alleen met de auto kunt komen. Om die reden zijn er twee afspreekpunten

• Voor fietsers: 9.30 uur
Afspreekplek: hertenkamp bij de Naarden-Vesting. Daar staat een auto om de fietsers mee te nemen. Graag aanmelden bij nardinclant@nardinlant.nl als je wilt meerijden!!
of bel met Jan: 06-53714842

• Voor autorijders: 9.45 uur
Afspreekplek: parkeerplaats Ronduit (vóór de afslag Naarden/Bussum) langs de A1, aan de kant van de Naarden-Vesting!
Zie kaartje »»

GoogleMaps »

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842