19 FEBRUARI & 2 MAART 2021 – Natuurlijk bosbeheer Drakenburg

Instructiedag – Natuurtechnisch bosbeheer Drakenburg 8.30-15.30 uur

NB!! Begintijd is 8.30 uur (niet 9.30 zoals in het onderwerp van de mailtjes van vanmiddag stond)

Trek voor deze werkdag stevige werkkleding aan en veiligheidsschoenen of stevige werkschoenen; neem – als je die hebt – eigen werkhandschoenen en veiligheidsbril mee.
Zorg ook dat je een mondmasker bij de hand hebt i.v.m. de veiligheid in deze tijd. We moeten rekening houden met coronaregels. Lees daarvoor de pdf Nardinclant landschapsbeheer Werkdagen en corona

– Dassenprent –

Natuurbeheer in het bos van Drakenburg
Morgen gaan we op een plek waar Tsuga’s staan lieren. Met het omtrekken van bomen bootsen we een storm na. De omhoog gekomen wortelkluiten zorgen voor dynamiek in het bodemmilieu. Liggende bomen bieden dekking- en schuilgelegenheid voor fauna; het “stormhout” vormt een lastig obstakel voor loslopende honden.
Door het wegvallen van bomen uit het kronendak wordt het lichter in het bos, hierdoor kunnen zich op deze plaatsen nieuwe plantensoorten vestigen, zoals Berk, Vuilboom en Lijsterbes. Dood hout is een onmisbaar onderdeel in een meer natuurlijk bos. Veel soorten kevers, sluipwespen, boktorren, paddenstoelen zijn hiervan afhankelijk. Door vertering van dode bomen in het bos komen de vrijgekomen nutriënten weer beschikbaar in de kringloop van de boslevensgemeenschap.
Naast een nuttige bezigheid is lieren ook altijd weer spectaculair om te doen en gaat gepaard met een grote fysieke inspanning. Aan het eind van de dag is het resultaat altijd mooi zichtbaar. Natuurbeheer pur sang!

BERICHTEN UIT HET VELD
Gisteren hoorden en zagen wij een Zwarte Specht bij Drakenburg.
In het voorjaar vorig jaar heeft Jan een paartje Zwarte Spechten geobserveerd.
Zie zijn verslag in “berichten uit het veld

 

Nardinclant Natuurtechnisch Bosbeheer
In 2018 heeft Nardinclant een driedaagse workshop Natuurtechnisch bosbeheer gehouden.
Meer informatie over Natuurtechnisch bosbeheer is te vinden in de brochure
Nardinclant landschapsbeheer: Natuurtechnisch bosbeheer

 

 

 

Voor meer inlichtingen: bel Jan 06-53714842 of Wanda 06-18985654

5 SEPTEMBER 2020 – Maaien en hooien van soortenrijk grasland bij Voorland Stichtse brug

Zaterdag 5 september gaan we maaien en hooien bij het Voorland Stichtse brug aan het Gooimeer. Het is goed te zien dat door het werk van vorig jaar de bijzondere soorten van dit unieke grasland hun plek weer kunnen vinden.

In verband met de Corona-regels is het nodig je AAN TE MELDEN Neem een eigen beker/soepkom, lepel en brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

Read more

15 AUGUSTUS 2020 – Maaien & hooien van rietland langs de oude Zanddijk bij de Naardermeent

Deze maanden is de beste tijd om te maaien & hooien en verschralingsbeheer uit te voeren. De eerste werkdag van dit seizoen zaterdag 15 augustus is het rietland langs de oude Zanddijk bij de Naardermeent aan de beurt.

In verband met de Corona-regels is het nodig je aan te melden. Wil je komen, meld je dan aan! Neem een eigen beker/soepkom, brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

Read more

13 JUNI 2020 – zomerexcursie: Natuurboszone Amsterdamse bos, o.l.v. Henk Koop – GEANNULEERD en UITGESTELD

– BOSEXCURSIE 13 juni GEANNULEERD en UITGESTELD –
In verband met Coronamaatregelen kan de zomerexcursie over natuurgericht bosbeheer in het Amsterdamse bos op 13 juni niet doorgaan en wordt uitgesteld. Zodra het mogelijk is zullen we een nieuwe datum prikken. Degenen die zich al hebben aangemeld zullen op de hoogte worden gehouden van het vervolg.
Read more

7 MAART 2020 – Oeverzwaluwwand bij Ronduit gereed maken voor het broedseizoen & Algemene ledenvergadering Infoschuur

Zaterdag 7 maart ’s Ochtends gaan we de Oeverzwaluwwand bij Ronduit gereed maken voor het broedseizoen. ’s Middags om 13.00 uur houden we de Algemene ledenvergadering in de infoschuur van GNR. En… we hebben een spannende jaarlijkse excursie in het vooruitzicht: 23 mei 2020 Excursie Natuurlijk bosbeheer in het Amsterdamse bos met bosecoloog Henk Koop Read more

zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober 2019
Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ’t Gooi

Zaterdag 5 & 12 oktober zijn de praktijkdagen van de Workshop kleinschalig heidebeheer in’t Gooi. We gaan op “het Heitje” in het Spanderswoud in het Spanderswoud aan de slag met kleinschalig heidebeheer: door plekken oude heide te sparen, zandplekken te creëren, en een geleidelijke overgang naar het bos te maken zorgen we voor variatie in structuur en microklimaat om een grotere diversiteit aan planten en dieren levensruimte te geven.
Zaterdag 2 november op de landelijke Natuurwerkdag gaan we baggeren en oevers snoeien bij ’t Tienhovensch Kanaal.
Read more