Het gedrag van de Zwarte Specht

– Zwarte specht in het Spanderswoud 2

De Zwarte specht is een fanatieke roffelaar, het hele jaar door maar vooral in het vroege voorjaar tijdens de baltsperiode. De instrumenten waarop ze graag roffelen zijn ontschorste, droge holle boomstammen of dode takken die resoneren en niet meetrillen. Hierop slaan ze zo snel dat er een roffel ontstaat.
Read more

Zwarte specht in het Spanderswoud

foto 1 – 4 april – man op de uitkijk

Dit voorjaar blijkt zich een opmerkelijke bewoner van grotere bossen op zandgrond te hebben gevestigd in het Spanderswoud: een paartje Zwarte spechten. Mijn belangstelling werd gewekt door krachtig trommelen en indrukwekende roepgeluiden. Gedurende enkele weken heb ik geregeld het trommelgebied bezocht. Uiteindelijk vond ik de vermoedelijke nestboom.
Read more

Dood hout leeft

Rhagium inquisitor- foto: freenatureimages.eu

Vorig jaar oktober zijn er in Spanderswoud tijdens de Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer enkele tientallen Grove dennen (Pinus Sylvestris) omgetrokken. Het is interessant om te zien wat er met de ‘omgewaaide bomen’ gebeurt. De dode bomen bieden aan vele soorten insecten, schimmels en planten huisvesting. Een dode boom vormt een ecosysteem op zich. Read more