DINSDAGAVOND 26 februari 2019 om 19.15 uur –
Algemene ledenvergadering & presentatie Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer

Dinsdagavond 26 februari om 19:15 uur is de Algemene Ledenvergadering en Jan geeft een presentatie over de workshop Natuurtechnisch Bosbeheer. Komt allen!
Woensdag 27 februari – EXTRA werkdag! zijn we uitgenodigd om in de Kennemerduinen te lieren. Daarvoor graag aanmelden »»
De laatste werkdag van dit seizoen, zaterdag 2 maart, gaan we aan de slag bij de leemkuilen op de Tafelbergheide

Dinsdagavond 26 februari 2019 om 19.15 uur houdt Nardinclant Landschapsbeheer de ALGEMENE LEDENVERGADERING van dit jaar in de Infoschuur van GNR. Iedereen is van harte welkom!
Jan zal de avond beginnen met een korte PRESENTATIE OVER DE WORKSHOP NATUURTECHNISCH BOSBEHEER in ’t SPANDERSWOUD met daarin de belangrijkste weetjes en feiten van de 3 sprekers en een compilatie van de praktijkdagen. (zie ook verslag »»)
Komt allen! Het belooft een interessante avond te worden. We evalueren het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het nieuwe seizoen: 2019-2020 belooft weer een bijzonder jaar te worden.
Na het succes van de workshop Natuurtechnisch Bosbeheer heeft Nardinclant het plan opgevat om volgend seizoen een Workshop Kleinschalig Heidebeheer te organiseren. De organisatie daarvan staat prominent op de agenda van onze Algemene Ledenvergadering:
het belooft een interessante avond te worden voor Nardinclants’ activiteiten.

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 9 mei 2018 kun je hier downloaden »»

  Inloop met koffie en thee 19.15 uur
1. Opening 19.30 uur
2. Presentatie Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer in ’t Spanderswoud 1-4 oktober 2018 door Jan Loggen
3. Opening + agenda Algemene ledenvergadering
4.  Korte toelichting per bestuurslid
  A. Secretaris Tanja van Oven
  B. Penningmeester Edward Westenborg
  C. Coördinator werkdagen Jan Loggen
  D. P.R. Willem Wisselink/Wanda Wijnands
  E. Algemeen bestuurslid Herman Vrouwe
  F. Voorzitter Jan Loggen
5. Herverkiezing bestuur
6. Evaluatie workshop natuurtechnisch bosbeheer
7. Zomerexcursie
8. Werkprogramma 2019/2020
& Workshop kleinschalig heidebeheer begin oktober 2019
9. Rondvraag
10. Sluiting ca. 22.00 uur

Afspreektijd: 19.15 – 22.00 uur

Locatie: Infoschuur van het Goois Natuurreservaat. De Infoschuur staat aan de Naarderweg 103 in Hilversum, ter hoogte van de natuurbrug
zie kaartje »»

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842