5 SEPTEMBER 2020 – Maaien en hooien van soortenrijk grasland bij Voorland Stichtse brug

Zaterdag 5 september gaan we maaien en hooien bij het Voorland Stichtse brug aan het Gooimeer. Het is goed te zien dat door het werk van vorig jaar de bijzondere soorten van dit unieke grasland hun plek weer kunnen vinden.

In verband met de Corona-regels is het nodig je AAN TE MELDEN Neem een eigen beker/soepkom, lepel en brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

(meer…)

15 AUGUSTUS 2020 – Maaien & hooien van rietland langs de oude Zanddijk bij de Naardermeent

Deze maanden is de beste tijd om te maaien & hooien en verschralingsbeheer uit te voeren. De eerste werkdag van dit seizoen zaterdag 15 augustus is het rietland langs de oude Zanddijk bij de Naardermeent aan de beurt.

In verband met de Corona-regels is het nodig je aan te melden. Wil je komen, meld je dan aan! Neem een eigen beker/soepkom, brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

(meer…)

13 JUNI 2020 – zomerexcursie: Natuurboszone Amsterdamse bos, o.l.v. Henk Koop – GEANNULEERD en UITGESTELD

– BOSEXCURSIE 13 juni GEANNULEERD en UITGESTELD –
In verband met Coronamaatregelen kan de zomerexcursie over natuurgericht bosbeheer in het Amsterdamse bos op 13 juni niet doorgaan en wordt uitgesteld. Zodra het mogelijk is zullen we een nieuwe datum prikken. Degenen die zich al hebben aangemeld zullen op de hoogte worden gehouden van het vervolg.
(meer…)

7 MAART 2020 – Oeverzwaluwwand bij Ronduit gereed maken voor het broedseizoen & Algemene ledenvergadering Infoschuur

Zaterdag 7 maart ’s Ochtends gaan we de Oeverzwaluwwand bij Ronduit gereed maken voor het broedseizoen. ’s Middags om 13.00 uur houden we de Algemene ledenvergadering in de infoschuur van GNR. En… we hebben een spannende jaarlijkse excursie in het vooruitzicht: 23 mei 2020 Excursie Natuurlijk bosbeheer in het Amsterdamse bos met bosecoloog Henk Koop (meer…)

8 FEBRUARI 2020 – Wilgen knotten op de Kampen langs het Eemmeer

Op zaterdag  8 februari 2020 gaan we de rij Wilgen op de Kampen bij het Eemmeer knotten. De wilgen staan aan de rand van bijzonder weidevogelgebied en in het Eemmeer heeft in 2018 een Zeearend gebroed. (meer…)

4 JANUARI 2020 – Wilgen knotten langs de oude Zuiderzeedijk bij de Naardermeent

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, zaterdag 4 januari 2020, gaan we traditiegetrouw wilgen knotten. We starten niet met de rij wilgen langs het Eemmeer, maar kunnen bij het Gooimeer de imposante losstaande wilgen knotten langs de oude Zuiderzeedijk bij de Naardermeent. Dat is de plek waar we aan het begin van het seizoen rietland maaiden en hooiden. (meer…)

23 NOVEMBER 2019 – Natuurtechnisch Bosbeheer in het Spanderswoud

Zaterdag 23 november gaan we in een lariksperceel in het Spanderswoud Natuurtechnisch bosbeheer uitvoeren. Met het omtrekken van een aantal bomen bootsen we een storm na en proberen we natuurlijke processen in gang te zetten om een plantage-bos om te vormen tot een meer natuurlijk bos.

(meer…)

2 NOVEMBER 2019 – Baggeren en oevers snoeien bij ’t Tienhovensch Kanaal

Zaterdag 2 November gaat Nardinclant op de landelijke Natuurwerkdag weer aan de slag bij het Tienhovensch Kanaal om de poel uit te baggeren, de oevers te snoeien en bosopslag te verwijderen. Het Tienhovensch Kanaal is een heel geschikte biotoop voor de Kamsalamander. (meer…)

zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober 2019
Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ’t Gooi

Zaterdag 5 & 12 oktober zijn de praktijkdagen van de Workshop kleinschalig heidebeheer in’t Gooi. We gaan op “het Heitje” in het Spanderswoud in het Spanderswoud aan de slag met kleinschalig heidebeheer: door plekken oude heide te sparen, zandplekken te creëren, en een geleidelijke overgang naar het bos te maken zorgen we voor variatie in structuur en microklimaat om een grotere diversiteit aan planten en dieren levensruimte te geven.
Zaterdag 2 november op de landelijke Natuurwerkdag gaan we baggeren en oevers snoeien bij ’t Tienhovensch Kanaal.
(meer…)

21 SEPTEMBER 2019 – Maaien en hooien kalkterreintjes

Zaterdag 21 september gaan we de kalkterreintjes langs het spoor bij Hilversum maaien en hooien. Al meer dan 30 jaar maait en hooit Nardinclant deze bijzondere schraalgraslandjes.
Op zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober organiseren wij de Workshop Kleinschalig heidebeheer in ’t Gooi over Kleinschalig heidebeheer en de effecten daarvan op kleine fauna.
(meer…)