Wie zijn we

Nardinclant landschapsbeheer is een statutaire vereniging met leden.
Het heeft een bestuur dat zorg draagt voor het reilen en zeilen van de organisatie. De vestigingsplaats is Hilversum. De beheersactiviteiten vinden plaats in het Gooi, de Vechtstreek en omstreken. We zijn een onafhankelijke (ook financieel), zelfstandig werkende vrijwilligersorganisatie.
We zijn aangesloten bij de provinciale koepelorganisatie Landschap Noordholland, die ons onder meer voorziet van gereedschap. Vanuit onze eigen expertise doen we voorstellen aan terreineigenaren (Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten, particulieren) om door middel van kleinschalig ecologisch beheer de natuurwaarde te versterken

Het bestuur van Nardinclant landschapsbeheer:
     Voorzitter: Jan Loggen
     Secretaris: Tanja van Oven
     Penningmeester: Edward Westenborg
     PR: Willem Wisselink
     Coördinator werkdagen: Jan Loggen

Elk jaar vindt er een ledenvergadering plaats, meestal na het werkseizoen.
Het voorgaande seizoen wordt dan geëvalueerd, de begroting komt aan bod, de opkomst op de werkdagen en de (her)verkiezing van het bestuur en wat verder ter tafel komt. Inbreng van de leden wordt zeer gewaardeerd!

Leendert Colijn in memoriam »
Van 2010 tot 2016 was Leendert onze penningmeester.