WOENSDAG 9 mei 2018 – Algemene ledenvergadering

Woensdagavond 9 mei om 20.00 uur wordt de algemene ledenvergadering van dit jaar gehouden in de Infoschuur van GNR.
Je bent van harte welkom! Komt allen, het belooft een spannende avond te worden!

We evalueren het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het nieuwe seizoen:
2018-2019 belooft een bijzonder seizoen te worden!
Nardinclant heeft subsidie van “Betrekken bij Groen Fonds” gekregen om begin oktober met GNR een Projectweek Natuurtechnisch bosbeheer Spanderswoud te organiseren.
Jan heeft Henk Siebel, bosecoloog en kenner van kleinschalig ecologisch bosbeheer in het Spanderswoud,  bereid gevonden op de eerste dag een theoretische introductie te geven.
Deze projectweek “Natuurtechnisch bosbeheer in het Spanderswoud” staat prominent op de agenda van de vergadering op 9 mei.

1. Opening + agenda 20.00 uur
2. Korte toelichting per bestuurslid
  A. Secretaris Tanja van Oven
  B. Penningmeester Edward Westenborg
  C. Coördinator werkdagen Jan Loggen
  D. P.R. Willem Wisselink/Wanda Wijnands
  E. Algemeen bestuurslid Herman Vrouwe
  F. Voorzitter Jan Loggen
3. Herverkiezing bestuur
4. Zomerexcursie?
5. Flyer/folder
6. Werkprogramma 2018/2019
& Projectweek Natuurtechnisch bosbeheer Spanderswoud begin oktober 2018
7. Rondvraag
8. Sluiting ca. 22.00 uur

Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 2017: Download hier »»

Afspreektijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Infoschuur van het Goois Natuurreservaat. De Infoschuur staat aan de Naarderweg 103 in Hilversum, ter hoogte van de natuurbrug
zie kaartje »»

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842