zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober 2019
Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ’t Gooi

Nardinclant Landschapsbeheer organiseert zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober een Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ’t Gooi voor vrijwilligers, terreinmedewerkers en belangstellenden die betrokken zijn bij landschaps- en heidebeheer. In theorie en in de praktijk besteden we volop aandacht aan de noodzaak van kleinschaligheid bij het beheer van heide voor herstel van biodiversiteit in de kwetsbare heidebiotopen. We belichten speciaal het leven van de minder bekende, verborgen kleine heidefauna: insecten, amfibieën en reptielen. Deze workshop is speciaal interessant voor iedereen, vrijwilligers en professionals, die zich verder willen verdiepen in Kleinschalig heidebeheer en de effecten daarvan op kleine fauna.

 

Flyer Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ’t Gooi
zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober 2019
De digitale versie kunt u hier downloaden.

Programma Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ’t Gooi
zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober 2019

THEORIEDAG Kleinschalig Heidebeheer
zaterdag 28 september van 9.00 tot 16.00 uur

Levendbarende hagedis

’s Ochtends zijn er lezingen in de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat en ’s middags is er een excursie naar een heideterrein in het Gooi. Er is plaats voor 60 à 70 deelnemers.

’s Ochtends komen Jap Smits en Edo Goverse hun expertise met ons te delen.
Jap Smits is boswachter-ecoloog in De Kempen, insectenkenner en schrijver van het boek “Heidebeheer – Moderne methoden in een eeuwenoud landschap”.
In zijn lezing zal hij dieper ingaan op de noodzaak om heidebeheer kleinschalig uit te voeren. Bij grootschalig en eenvormig plaggen blijft er voor reptielen en insecten onvoldoende variatie in vegetatie- en bodemstructuur over om te kunnen overleven.
Edo Goverse is onderzoeker en reptielen- en amfibieëndeskundige van Ravon.
Hij zal met zijn presentatie en tijdens de excursie meer vertellen over het leven van reptielen en amfibieën in heidemilieus. 6 van de 7 soorten herpetofauna komen voor in heide.
John Didderen, boswachter van het Goois natuurreservaat, komt over heidebeheer in het Goois Natuurreservaat vertellen en Jan Loggen van Nardinclant sluit de ochtend af met een inleiding over de praktijk van kleinschalig heidebeheer.

Na de lunch – aangeboden door Nardinclant landschapsbeheer – gaan we ’s middags in een aantal groepen op excursie naar een heideterrein in ’t Gooi.

LOCATIE: Infoschuur van het Goois Natuurreservaat • Naarderweg 103 A (N524) • 1217 GL Hilversum • locatie in GoogleMaps
Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. We adviseren met de fiets te komen.

PROGRAMMA theoriedag zaterdag 28 september van 9.00 tot 16.00 uur
Het ochtendprogramma is goed gevuld en heeft een strakke planning, we beginnen op tijd.

9.00 – 9.30 uur Vanaf 9.00 uur kunt u binnenlopen; ontvangst met koffie en thee
9.30 – 9 .45 uur Welkomstwoord door Jan Loggen van Nardinclant landschapsbeheer
9.45 – 11.15 uur Jap Smits – boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer, amateur entomoloog en schrijver van het boek “Heidebeheer”
Boeren op de Heide” presentatie over kleinschalig heidebeheer & insecten
11.15 – 11.30 uur Koffie
11.30 – 11.50 uur John Didderen – boswachter Goois Natuurreservaat
Heidebeheer Goois Natuurreservaat
11.50 – 12.35 uur Edo Goverse – Ravon – Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland
Kleinschalig heidebeheer en reptielen & amfibieën
12.35 – 13.00 uur
Jan Loggen  – Nardinclant landschapsbeheer
De praktijk van kleinschalig heidebeheer
13.00 – 13.15 uur
Tijd voor vragen en afsluiting
13.15 – 14.00 uur Lunch – soep en brood – aangeboden door Nardinclant landschapsbeheer

’s Middags gaan we van 14.00 – ± 16.00 uur in een aantal groepen op excursie naar de Bussumerhei
We starten de excursie vanaf de infoschuur. De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur.

 

PRAKTIJKDAGEN Kleinschalig Heidebeheer
Zaterdag 5 & 12 oktober van 9.15 tot 15.30 uur

Heidekartelblad

Tijdens de praktijkdagen gaan we op “het Heitje” in het Spanderwoud aan de slag met kleinschalig heidebeheer: plaggen, waar nodig boomopslag verwijderen, zandplekken creëren.
Er zal speciale aandacht zijn wat je met bepaalde plag- en beheermethoden beter kunt sparen en wat verwijderen en hoe je zo een heidebiotoop voor insecten, reptielen en amfibieën in stand kunt houden of verbeteren. Per dag kunnen zo’n 15-20 deelnemers meedoen.

Praktische zaken: zorg dat je stevig schoeisel aan hebt en warme kleding. Neem voor de zekerheid regenkleding mee.

Afspreektijd: verzamelen om 9.15 uur, de werkdag eindigt om 15.30 uur

LOCATIE: Binnenweg 2 • 1217 DE Hilversum • locatie in GoogleMaps
bij de slagboom op de Binnenweg in het Spanderswoud ( kruising Bachlaan-Binnenweg )
Er is beperkt parkeergelegenheid, er zijn maar 10 plaatsen. Kom daarom indien mogelijk met de fiets.

Voor koffie en thee wordt gezorgd en tussen de middag is er voor iedereen een kop warme soep.
Neem wel zelf je brood mee!

Voor meer informatie kun je mailen naar nardinclant@oud.nardinclant.nl
of bellen met Jan Loggen 06-53714842


Nardinclant aan het werk

 

 


De Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ’t Gooi wordt gesponsord door Vereniging Vrienden van het Gooi & het Goois Natuurreservaat.